Cognitive OpenOCR

Cognitive OpenOCR (Cuneiform) 0.1

Optyczne rozpoznawanie znaków w 23 językach

Cognitive OpenOCR

Download

Cognitive OpenOCR (Cuneiform) 0.1